Een testament in Almere laten opstellen

Bel ons 085-4011595

Testament Almere

Naarmate u ouder wordt zult u steeds vaker over het opstellen van een testament door een notaris gaan nadenken. In een testament kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn, hoe u uw inboedel en geld wilt nalaten en aan wie, wie de voogdij krijgt over minderjarige kinderen en wie u wilt aanstellen als executeur. Door dit officieel vast te laten leggen in een testament voorkomt u dat er na uw overlijden discussies of conflicten ontstaan over dergelijke zaken binnen uw familie. Dit wilt u immers altijd voorkomen! Het opstellen van een testament in Almere kunt u door een notaris van ons notariskantoor laten uitvoeren. Onze notaris zal, eventueel samen met uw partner, bespreken wat uw wensen zijn.

Het opstellen van een testament in Almere

Een testament van de notaris in Almere is een bindend en officieel document waar alle betrokken partijen (in dit geval uw familie) zich aan dienen te houden na uw overlijden. Doordat het document wordt opgesteld door een onafhankelijke partij voorkomt u dat er na uw overlijden conflicten ontstaan over eventuele partijdigheid in het testament. In het testament kunnen zeer uiteenlopende zaken worden vastgelegd, zoals wie uw erfgenamen worden, wie uw bewindvoerder wordt na uw overlijden, wie een eigen zaak over mag nemen en welk familielid welk deel van uw vermogen krijgt.

Advies van een notaris voor een testament

De notaris van ons notariskantoor kan u niet alleen helpen bij het opstellen van uw testament, wij helpen u tevens graag met het geven van een advies. Welke zaken zijn nu het belangrijkst om vast te leggen? Wie kunt u het beste aanwijzen als uw bewindvoerder? Op voorhand simpele vragen, maar wel vragen die in een later stadium zeer belangrijk kunnen zijn.