Statuten voor een vereniging in Almere laten opstellen

Bel ons 085-4011595

Statuten vereniging Almere

Het opstarten van een nieuwe vereniging is niet zomaar mogelijk: wist u bijvoorbeeld dat het verplicht is om statuten voor uw vereniging op te stellen? Voor het opstellen van statuten voor een vereniging in Almere helpen onze notarissen u graag verder! De statuten van een vereniging kunnen worden gezien als een soort grondwet. Voortbordurend op de statuten van een vereniging is het gebruikelijk om ook een huishoudelijk reglement op te stellen waarin uitvoeringsbepalingen of aanvullingen op statuten worden vastgelegd. Voorbeelden van bepalingen die in een dergelijk reglement komen te staan zijn de contributiebetaling en eventueel het gebruik van een clubhuis.

Inhoud van statuten voor een vereniging in Almere

De inhoud van statuten voor verenigingen in Almere verschilt vanzelfsprekend sterk per vereniging en hangt van een aantal aspecten af. Wel zijn er wettelijk een aantal punten vastgelegd die in ieder statuut terug dienen te komen. Het is de taak van een notaris om dit te controleren. Voorbeelden van deze punten zijn de naam van de vereniging, het doel van de vereniging, de verplichtingen van leden tegenover een vereniging, de manier waarop bestuurders worden aangesteld en ontslagen, enzovoorts. Een notaris helpt u bij het doorlopen van deze punten.

Belang van statuten binnen verenigingen

Het voornaamste belang van statuten binnen een vereniging is het voorkomen van onenigheid in een later stadium. U wilt bijvoorbeeld bij het aanstellen van nieuwe bestuursleden geen conflicten krijgen binnen de vereniging. Ook moet het voor ieder lid hetzelfde zijn wat er van hem of haar wordt verwacht en wat zijn of haar verplichtingen naar een vereniging zijn. Doordat de statuten van een vereniging door een onafhankelijke partij worden opgesteld, de notaris in dit geval, kunnen leden van een vereniging hier altijd op terugvallen. Conflicten worden hiermee voorkomen.