Een BV oprichten in Almere met hulp van de notaris

Bel ons 085-4011595

Oprichting BV Almere

Ondernemen wordt steeds populairder in binnen- en buitenland, waarbij het merendeel van de ondernemers kiest voor een eenmanszaak. Dit kost vaak weinig geregel en het enige wat een ondernemer hoeft te doen is het in orde maken van de belastingaangifte. Wanneer u het groter aan wilt pakken kan een besloten vennootschap (een BV) de uitkomst bieden. Het oprichten van een BV in Almere kost echter veel meer papierwerk, waarbij onze notarissen in Almere en omgeving u graag helpen! Denk aan het verdelen van aandelen onder de oprichters en eventuele geldschieters, maar bijvoorbeeld ook aan het opstellen van statuten voor de BV. Hierin wordt alles vastgelegd over de gang van zaken bij de besluitvorming van het bedrijf.

Een BV oprichten in Almere

Het oprichten van een BV in Almere is lastiger dan een eenmanszaak, doordat een besloten vennootschap een samenwerkingsverband is van meerdere aandeelhouders. Bij het oprichten van een besloten vennootschap geeft u aandelen uit aan de oprichters van het bedrijf en eventueel mensen die vermogen of goederen inbrengen, in ruil voor hun bijdrage aan/in het bedrijf. De gegevens van de personen die aandelen van het bedrijf hebben vergaard worden vastgelegd in het aandeelhoudersregister van de BV.

Statuten opstellen bij oprichting van een besloten vennootschap

Naast het verdelen van de aandelen bij het oprichten van een BV, dienen er ook statuten vast te worden gelegd. Onze notarissen kunnen u helpen bij het vastleggen van statuten van een BV in de oprichtingsakte. In deze statuten staan onder meer het nominale bedrag van de uitgegeven aandelen, de wijze waarop bestuurders worden aangesteld en eventueel ontslagen, de regels voor het overdragen van aandelen in de onderneming, enzovoorts. Het is vanzelfsprekend van groot belang dat de statuten op de juiste wijze worden vormgegeven. Mocht u in een later stadium te maken krijgen met conflicten, dan kan een statuut uitsluitsel geven over het gelijk van een van de betrokken partijen.